SaMa-tulkki

Sydämellisellä asenteella,

monipuolisella ammattitaidolla

SaMa-tulkki tarjoaa tulkkauspalveluja viittomakielisille ja puhevammaisille asiakkaille, sekä viranomaistahoille, yrityksille ja muille kolmannen sektorin toimijoille kokemuksella, sydämellä ja ammattitaidolla.

Tulkki on ensisijaisesti kielen ja kulttuurin välittäjä, jonka tehtävänä on mahdollistaa asiakkaiden tasa-arvoinen ja itsenäinen osallistuminen arjen asioinneissa, hauskoissa harrastuksissa sekä tärkeissä tapahtumissa. Jokainen kohtaaminen ja tulkkaustilanne on ainutkertainen ja yhtä arvokas, tulkkaustyö onkin asiakaspalvelua viritettynä huippuunsa.

Lue lisää

Satu

Tulkkauksen ammattilainen kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuutta itsenäiseen, tasavertaiseen osallistumiseen yhteiskunnassa.

”Parasta tulkin työssä on asiakkaiden kohtaaminen aidosti aina uusissa tilanteissa. Tulkkina välitän kielen merkitystä, asiakkaiden tunteita ja tilanteen tunnelmaa.

Itseni kehittäminen on minulle tärkeää, jotta mahdollistan asiakkailleni mahdollisimman sujuvan ja laadukkaan palvelun vaihtuvissa tilanteissa. Kaiken sen, minkä itsestäni annan tulkkina, saan moninkertaisesti takaisin.

Vapaa-aikani kuluu ulkoilun, tanssin sekä puutarhan parissa.

Elämässä pitää olla riittävästi iloa, sopivasti haastetta ja rutkasti rakkautta!”

Koulutus

1

Viittomakielen tulkki

1989, Turun kristillinen opisto
2

Viittomakielen tulkki (AMK)

2002, Diakonia-ammattikorkeakoulu
3

Opettajan koulutuksen pedagogiset opinnot

2003, Helia, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
4

Tulkkaus eri asiakasryhmille (kuurosokeat, huonokuuloiset ja kuuroutuneet), 22 op

2010, Diakonia-ammattikorkeakoulu
5

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK)

2010, Diakonia-ammattikorkeakoulu
6

Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto

2013, Winnova
7

Työnohjaajakoulutus

2017, Diakonia-ammattikorkeakoulu
8

Puhevammaisten tulkki

2017, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Työkokemus

1

Viittomakielen tulkki

1989 -
2

Viittomien opetus

1989 -
3

Tulkkauksen lehtori

2001 -
4

Puhevammaisten tulkki

2013 -
5

Työnohjaaja

2017 -

Tulkkauspalvelut

Yksityishenkilöille

Vammaisten tulkkauspalvelut järjestää Kela. SaMa-tulkki toimii Kelan sopimuskumppanina. Lisätietoja tulkkauspalveluista saat Kelan sivuilta.

Tulkkauspalvelun perusteena on, että asiakkaalla on jokin toimiva tapa kommunikoida ja hän pystyy ilmaisemaan itseään tulkin välityksellä.

Asiakkaat ja tulkkausmenetelmät

 • Kuurot
  • Suomalainen viittomakieli
 • Kuuroutuneet ja huonokuuloiset
  • Viitottu puhe
  • Sormiaakkosviestintä selkeällä huuliolla
 • Kuurosokeat
  • Suomalainen viittomakieli ja viitottu puhe vapaaseen tilaan sekä rajattuun näkökenttään
  • Taktiilitulkkaus
  • Puheentoisto
  • Kuvailu ja sosiaalishaptinen kommunikaatio
  • Opastus ja ympäristöön orientoituminen
 • Puhevammaiset
  • Kuvakommunikaatio
  • Epäselvän puheen tulkkaus
  • Viittomakommunikaatio
  • Piirtäminen ja kirjoittaminen
  • Kokonaiskommunikaatio (eleet, ilmeet)
  • Blisskieli
  • Kommunikaatiolaitteet ja –ohjelmat
 • Asioimistulkkaus
 • Opiskelutulkkaus
 • Vapaa-ajan matkat koti- ja ulkomailla
 • Erityisosaaminen; synnytykset, hengelliset tilaisuudet, poliisi- ja oikeustoimi, terapia

Hätätilanteissa (Kelan välityskeskuksen ollessa suljettuna) voit olla suoraan yhteydessä SaMa-tulkkiin 040 5454 279.

Tilaa tulkki

Yrityksille ja yhdistyksille

Yrityksillä, yhdistyksillä ja viranomaisilla on mahdollisuus tukea yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoisuutta tilaamalla itse tulkki tilaisuuteen ja näin tarjota esteetöntä palvelua sekä kuulo- että puhevammaisille.

Tulkkauspalveluita voi hyödyntää mm. seuraavissa tilaisuuksissa

 • Säännölliset asiakaspalvelutilanteet, ohjeistukset
 • Seminaarit, workshopit, luennot
 • Tiedotustilaisuudet, osakeannit
 • Juhlatilaisuudet, gaalat, verkostoitumistilaisuudet

Ota yhteyttä

Satu Marku
Sähköposti: satu@samatulkki.fi
Puhelin: 040 5454 279

Tilaa tulkki

Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus

SaMa-tulkki tarjoaa viittomakommunikaatio-opetusta ja ohjausta

 • Puhevammaiselle henkilöille, jolla on vaikeuksia tuottaa ja/tai ymmärtää puhetta
 • Tavoitteena on löytää ja vahvistaa yhteistä kommunikointikeinoa puhevammaisen henkilön ja hänen lähi-ihmisten välillä.
 • Opetus ja ohjaus on maksutonta puhevammaiselle ja hänen lähi-ihmisille
 • Kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta tuotetaan yhteistyössä puheterapeutin, kuntoutuksesta vastaavan tahon tai esimerkiksi Tikoteekin kanssa.
 • Kommunikaatio-opetuksen ja -ohjauksen myöntää kotikunnan sosiaalitoimi sopeutumisvalmennuksena vammaispalvelulain perusteella.
 • Opetuksen ja ohjauksen hakemiseen tarvitaan suositus, jonka voi kirjoittaa sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntija, kuten puheterapeutti.

Koulutus ja konsultointi

SaMa-tulkki tarjoaa koulutusta ja konsultointia oppilaitoksille, yrityksille ja ryhmille

 • Vammaisten tulkkauspalvelun eri asiakasryhmät
 • Kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden eri kommunikaatiomenetelmät
 • Kuulo- tai puhevammaisen asiakkaan kohtaaminen asiakaspalvelussa
 • Viitottu puhe, tukiviittomat

Työnohjaus

SaMa-tulkki tarjoaa työnohjausta sekä yksityisille henkilöille että ryhmille

 • Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla.
 • Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden keskustella avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista.
 • Työnohjaus sopii niille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään.
 • Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle.
 • Prosessi, jossa työnohjaaja pyrkii objektiivisuuteen ja katsoo asioita ulkopuolisen silmin.

Ohjaajalla ei ole vastauksia, mutta hän auttaa kysymyksillään ohjattavia tarkentamaan työn tavoitteita, löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä.

Tilaa tulkki

Vammaisten tulkkauspalvelukeskus (VATU-keskus)

Kuulo- ja kuulonäkövammaiset asiakkaat
Puhevammaiset asiakkaat

Ma – pe klo 7.30 – 20.00
La klo 8.00 – 15.00

Puhelin ja tekstiviestit: 020 634 4811
Sähköposti: vatu.lantinen@kela.fi

Tilaa tulkki täyttämällä lomake

  Yhteystiedot

  SaMa-tulkki

  Satu Marku
  satu@samatulkki.fi
  040 5454 279

  Y-tunnus: 2835329-7

  Lähetä palautetta